บริษัท เพรสโก้ ฟู้ด จำกัด และ ประสิทธิ์ ฟาร์ม

บทความ

การเลือกซื้อเป็ด

20-01-2559 10:38:33น.
การเลือกซื้อ
1. จงอยปากแข็ง เป็นสีเหลือง
2.ตีนสีเหลือง อ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง เยื่อที่เชื่อมระหว่างนิ้วเท้า ควรฉีกออกจากกันได้โดยง่าย (เป็ดแก่ ตีนจะสีดำ หนังเหนียว และมีกลิ่นสาบแรง)
3.ลักษณะผิวเต็มไม่เหี่ยวย่น ไม่มีจ้ำเขียวๆ ไม่ซีด
4.ปลายปีกต้องไม่มีสีคล้ำ
5.หน้าอกแข็ง ไม่หยุ่น อกต้องมีเนื้อเต็ม ไม่มีรอยยุบ
 
การเลือกซื้อเป็ดให้เหมาะกับรายการอาหาร...
ย่าง ต้องใช้เป็ดอ้วนๆ เพราะมีน้ำมันใต้ผิวมาก เวลาย่าง หนังเป็ดจะพองกรอบน่ากิน

แกงหรือตุ๋น ควรใช้เป็ดอ่อน แล้วถอนขนออกให้หมด เป็ดอ่อนมีขนอ่อนมาก